SHAŃYRAQ бағдарламасының ережелері мен шарттары
 • Осы Қағидалар мен шарттар (бұдан әрі – Қағидалар) «SHAŃYRAQ» Жолаушыларға сыйақы беру бағдарламасының негізгі ережелері мен жұмыс істеу принциптерін реттейді. Осы Қағидаларды мұқият зерделеу Бағдарламаның әрбір Қатысушысының айрықша ерекшелігі болып табылады.

Осы Қағидалар сайтта (https://bekair.aero) жарияланған сәттен бастап жарамды. BekAir (бұдан әрі – BekAirZ9 Әуе компаниясы) «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) ережелері мен шарттарын, оның ішінде Бағдарламаның күшін жоюды қоса алғанда,  бұл туралы алдын ала хабардар ете отырып, сол сияқты онсыз да, осы Қағидада және қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Әрбір Қатысушының осы Қағидаларының өзгертулерімен уақтылы танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, бұл туралы хабарламалар, сондай-ақ осы Қағидаларының мәтіні және оған енгізілген өзгертулер сайтта жарияланады (https://bekair.aero).

 • Осы Қағидаларының әрекеті «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының барлық Қатысушыларына тарайды. Бағдарламаға қатысу Қатысушының ҚР АК 389-бабына сәйкес осы Қағидаларының барлық ережелерімен тиісінше танысуын және келісімін растау болып табылады.
 • Осы Қағидалар Бағдарламаға қатысты барлық алдыңғы қағидаларды алмастырады және Бағдарламаға қатысты жасалған барлық алдыңғы жария мәлімдемелерге (BEK AIR) қатысы бойынша сөзсіз басымдыққа ие болады.

«SHAŃYRAQ» Бағдарламасында Бағдарламаның әрі қарайғы құжаттарында жазылған және сайтта (https://bekair.aero) және Бағдарламаның басқа да ақпараттық материалдарында жарияланған арнайы және қосымша Қағидалар қолданылуы мүмкін.

 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының күші жойылған жағдайда, осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес ресімделген және бағдарламаның күшін жою күніне дейін жазып берілген Сыйақы авиабилеттер олардың қолданылу мерзімі ішінде пайдаланылуы мүмкін.

6.1.6 т. ережелерін ескере отырып, Бағдарламаға қатысуға қатысы бар Қатысушылардың жеке деректері Бағдарламаның жұмыс істеуі мақсатында сақталады, өңделеді және пайдаланылады. Жарнамалық-маркетингтік іс-шараларды, сондай-ақ Бағдарлама бойынша ақпараттық материалдардың пошталық таратылуын жүзеге асыру мақсатында деректер Серіктес болып табылатын компанияларға және басқа үшінші тараптарға берілуі мүмкін.

3.1 Жалпы ережелер

 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына қатысу жеке. ҚР АК 22,22-1 және 23-баптарының ережелерінде белгіленген кәмелетке толмаған тұлғалар үшін шектеулерді ескере отырып, 16 (Он алты) жастан асқан кез келген жеке тұлға Бағдарламаға Қатысушы бола алады.
 • BekAirZ9 Әуе компаниясы себептерді көрсетпей кез келген тұлғаға Бағдарламаға Қатысушы ретінде тіркеуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

«SHAŃYRAQ» Бағдарламасына қатысу үшін сайтта тіркелу (https://bekair.aero) және Дербес шот нөмірін алу қажет. Бір Қатысушыға тек бір Дербес шот ашылады.

 • Қатысушы оған Қатысушының Картасын жіберу үшін өзінің нақты болу орны туралы нақты әрі сенімді деректерді көрсетуге міндетті. Bek Air-Z 9 Әуе компаниясы Қатысушы өзінің нақты орналасқан орны туралы дұрыс деректерді көрсету бойынша міндетті орындамаған жағдайда, оған Картаны жеткізу мүмкін еместігі үшін жауапкершіліктен босатылады. BekAir - Z9 әуе компаниясы Қатысушы көрсеткен мекен-жайға тапсырыс хатпен жіберілген карта (ЛАҒЫЛ картасын алу үшін шарттарды орындау кезінде де, сондай - ақ одан әрі АЛМАЗ картасын жіберу кезінде де), осындай мекен-жайдың Қатысушының нақты орналасқан мекен-жайына сәйкес келмеуі себебінен алынбаған жағдайда, қайта жөнелту тек 1000 (мың) миля мөлшерінде алым төленгеннен (есептен шығарғаннан) кейін ғана мүмкін болады.
 • Қолданыстағы паспортта жазылғандай атын, тегін және туған күнін қоса алғанда, барлық қажетті дербес және байланыс деректерін ұсынған Қатысушылар ғана өз Дербес шотына Миляларды есептеуді талап етуге және Сыйақы алу үшін олардың Дербес шотындағы Миляларды пайдалануға құқылы. BekAirZ9 Әуе компаниясы Қатысушыдан ұсынылған жеке және байланыс деректерінің дұрыстығын растауды талап етуге құқылы.
 • Өзінің дербес деректерін бере отырып, Қатысушы BekAir - Z9 Әуе компаниясы оларды Бағдарлама шеңберінде Қатысушының мүдделерін іске асыру үшін пайдалануға құқылы екендігіне келіседі. Күмән туғызбау үшін осы арқылы Қатысушы Бағдарламаны іске асыру бойынша қажетті іс - қимылдарды орындау шеңберінде BekAir-Z9 Әуе компаниясы төменде 6.2. тарм. сәйкес тіркеу кезінде соңғысы ұсынатын Қатысушының дербес деректерін өңдеуді жүзеге асыратыны туралы хабардар етіледі. Осы іс - әрекеттерді «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес BekAir - Z9 Әуе компаниясы жүзеге асырады. Осы қағидалардың контексінде Қатысушының дербес деректерін өңдеу деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды дербес деректермен пайдаланбай, дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, Аіг - Z9 Әуе компаниясы жасайтын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-қимылдар (операциялар) жиынтығы түсініледі. (а) дербес деректерді өңдеу, оның ішінде дербес деректерді жинау, иесіздендіру, жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, тарату (беру), бұғаттау, жою; (б) дербес деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге беруге және оларды Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде өңдеуге (трансшекаралық беру);

Қатысушы тіркеу кезінде BekAir - Z9 әуе компаниясына берген оның жеке деректерін үшінші тұлғаларға – BekAir - Z9 әуе компаниясының контрагенттеріне (дербес деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге беру және оларды Қазақстан Республикасынан тыс өңдеу (трансшекаралық беру); ҚР заңнамасында көзделген мерзім ішінде өзінің дербес деректерін өңдеуге және сақтауға) мұндай беру Қатысушының Бағдарламаға қатысу шеңберінде мүдделерін іске асыру үшін қажет болған жағдайларда, мұндай беру және дербес деректерді тиісті үшінші тұлғаның кейіннен өңдеуі ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады деген шартымен беруге келіседі.

3.2 Бағдарламада тіркелу

 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының Қатысушысы ретінде тіркелу тегін болып табылады. «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына тіркеле отырып, Қатысушы көрсетілген байланыс деректері бойынша Бағдарлама туралы ақпарат алуға келісімін қоса алғанда, Бағдарлама шарттарымен келісетінін растайды.
 • Бағдарламаға Қатысушы ретінде тіркеу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

А) Сайт арқылы онлайн тіркелу – Бағдарлама Сайтында «Тіркеу» бөлімінде өтінішті толтыру және Бағдарламаға қатысуға мүдделі тұлғаның «Тіркелу» виртуалды кнопкасын басу арқылы тіркелумен оның келісімін растау арқылы. Осыдан кейін аталған адамға Дербес шоттың нөмірі автоматты түрде беріледі, ол осы тұлға тіркеу кезінде көрсеткен электрондық поштаның мекенжайына жіберіледі.

Б) Бағдарламаға Қатысушыны тіркеу күні Бағдарламаға қатысуға мүдделі тұлғаға Дербес шот нөмірі берілген күн болып есептеледі. Бұл ретте Қатысушыда Бағдарламада көзделген барлық құқықтар пайда болады, ал BekAir-Z9 әуе компаниясында оған қатысты тиісті міндеттер туындайды.

В) Бағдарламаға тіркелу кезінде Қатысушы BekAir - Z9 әуе компаниясының рейсінде есепке алынған бірінші ұшуы үшін оған Милямен бір мезгілде есептелетін қосымша 2000 (екі мың) Миляны алады.

 • Қатысушы тіркеу кезінде алынған Сапфир және/немесе Зүмірет картасының нөміріне сәйкес келетін Жеке есеп нөмірін пайдалануға құқылы. Шот нөмірі BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстері кезінде Миляларды есептеуге құқық береді.
 • Қатысушыға Бағдарламаға тіркелген күннен бастап, Миляларды есептеуге қатысатын тарифтер бойынша BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстері жасаған ұшулар үшін Милялар есептеледі.
 • Егер Қатысушының Дербес шотында 2 (екі) жылдан астам уақыт ішінде Транзакциялар жүзеге асырылмаған жағдайда, BekAir - Z9 әуе компаниясы Дербес шот нөмірін жою жолымен оның бағдарламаға қатысу құқығын тоқтатуға құқылы. Бұл ретте мұндай адамның осы Қағидалардың ережелерін ескере отырып, Бағдарламаға Қатысушы ретінде кейіннен қайта тіркелу құқығы сақталады.
 • Миляларды есептеу және есептен шығару үшін, сондай-ақ Артықшылықтар мен қызметтерді алу үшін Қатысушы Картасын пайдалану құқығы тек қана аты Бағдарламада тіркелген кезде көрсетілген Қатысушыға тиесілі.

3.3 Қатысушының Дербес шотының нөмірі және Қатысушының Картасы

 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының әрбір Қатысушысының Бағдарламада тек бір Дербес шоты болуы мүмкін. Дербес шот нөмірі, сондай-ақ «SHAŃYRAQ» Бағдарламасындағы Қатысушының жеке нөмірі болып табылады.
 • Егер Қатысушының Бағдарламада біреуден артық шоты болса, шоттар біріктірілуі тиіс. Bek Air әуе компаниясы Қатысушыға алдын ала ескертусіз шоттарды біріктіру немесе Бағдарлама шоттарының бірін жою құқығын өзіне қалдырады.
 • Қатысушының шоты және онда ескерілген Милялар «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының басқа Қатысушыларының немесе жолаушыларды көтермелеудің басқа бағдарламаларына Қатысушылардың шоттарымен және Миляларымен біріктірілуі мүмкін емес.
 • Қатысушының Дербес шотының нөмірі Қатысушының Картасында көрсетілген. Қатысушының Картасы келесі ақпаратты қамтиды:
 • Дербес шот нөмірі «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына Қатысушының идентификаторы болып табылады және Қатысушының мәртебесі өзгерген немесе Картасы ауыстырылған жағдайда өзгеріссіз қалады.
  • Қатысушының Мәртебесі. Егер Қатысушы Алтын мәртебені алуға сараланған жағдайда, оған мынадай ақпаратты қамтитын Алтын карта жіберіледі:
 • Дербес шоттың нөмірі,
 • Қатсушының ТАӘ.
  • Қатысушылар «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына Қатысушының Картасын көрсетуі, BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерінде брондау және тіркеу кезінде Дербес шот нөмірін көрсетуі немесе өзі енгізуі тиіс.
  • Қатысушының қолданыстағы Картасы Бағдарлама шеңберінде ұсынылатын кез келген қызметтерді немесе Артықшылықтарды пайдалану кезінде тексеру үшін қол жетімді болуы тиіс. Егер Қатысушы Картаның Нөмірін ұсынбаса, қызмет көрсетілуден бас тартылуы мүмкін.
  • Қатысушының Картасы BekAir - Z9 әуе компаниясының меншігі болып табылады. Карта жоғалған жағдайда Қатысушы «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының бөліміне жоғалғаны туралы өтініш жолдайды. Картаны қалпына келтіру үшін Қатысушы 1000 (мың) миля көлемінде сервистік алым төлеуі қажет. Бұл ретте Қатысушыға өтінішті алғаннан және сервистік алым төленгеннен кейін 1 (бір) ай ішінде жаңа Карта жіберілетін болады.
  • Дербес шотты рұқсатсыз пайдалануға кез келген күдік туған жағдайда, Қатысушы агенттік сату және ниеттестік бөлімінің қызметкерлерін Бағдарламаның Қағидаларында көрсетілген телефон нөмірі бойынша дереу хабардар етуі немесе әуе компанияның ақпараттық-анықтамалық қызметіне телефон арқылы хабарлауы қажет.
  • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Қатысушыларға Дербес шоттың жағдайы туралы ақпараты бар көшірмені және ақпараттық бюллетеньдерді мерзімді жолдауға құқығын өзіне қалдырады.
  • Дербес шоттың жағдайы туралы ақпарат нақты уақыт режимінде Бағдарламаның Сайтында Қатысушының жеке бетінде қолжетімді. Жеке бетке және ақпаратқа кіру үшін «SHAŃYRAQ» Қатысушысының нөмірін немесе электрондық пошта мекен-жайы мен Құпиясөзді енгізу қажет.
  • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Қатысушының BekAir әуекомпаниясының Сайтына кіру мүмкіндігі болмаған жағдайда, жойылуы (BekAir-Z9 Әуе компаниясына) тікелей тәуелді емес техникалық ақаулықтарға байланысты шот жағдайы туралы ақпараттың қол жетімсіздігі үшін жауапты болмайды.

3.4 Құпиясөз

 • Құпиясөз Қатысушыға Бағдарлама Сайтында авторландырылу үшін, Бағдарламада Дербес шоттың жағдайы туралы ақпаратты алу мақсатында, байланыс жеке деректерін қарау және өзгерту үшін, Бағдарлама Сайты арқылы ескерілмеген ұшулары туралы ақпаратты енгізу үшін, Сыйақыларды ресімдеу және осы Қағидаларда көзделген басқа да әрекеттерді жүзеге асыру үшін қажет.
 • Құпиясөз Бағдарламаға Қатысушыны тіркеу кезінде өз бетінше беріледі.
 • Қатысушы өз Құпиясөзін Бағдарлама Сайтындағы жеке бетінде өз бетінше өзгерте алады.
 • Қатысушы өзінің Дербес шотын рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін барлық ақылға қонымды және қажетті шараларды қолдануы тиіс, атап айтқанда, Қатысушының Құпиясөзі мен Картасының сақталуын және оларға үшінші тұлғалардың қол жеткізбеуін қамтамасыз етуі тиіс.
 • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Бағдарламаға Қатысушының Дербес шотына оның Құпиясөзін пайдалана отырып, үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

3.5 Жеке деректерді өзгерту.

 • Әрбір Қатысушы дербес деректерді уақтылы өзгерткені үшін жауапты болады.
 • Байланысу жеке деректерді – телефон нөмірін, хат–хабарларды жеткізу үшін мекен-жайды, электрондық пошта мекен-жайын өзгертуді – Қатысушы Бағдарлама Сайтында жеке кабинетте өз бетінше жасай алады.

Тегін/ атын, төлқұжат мәліметтерін өзгертуді тек қана Қатысушының жазбаша өтінішін, оның ішінде электрондық пошта арқылы электронды түрде алғаннан кейін агенттік сату және адалдық бөлімінің қызметкері ғана жүргізеді және Қатысушы өз бетінше Бағдарлама Сайтында жасай алмайды. Тегін/атын өзгертуге өтінім растайтын құжаттардың (неке/некені бұзу туралы куәлік, қолданыстағы куәліктің көшірмесі және т.б.) көшірмелерімен немесе Қатысушы тиісті өтінішті электрондық пошта арқылы жіберген жағдайда олардың сканерленген бейнелерімен сүйемелденуі тиіс. Аты-жөні өзгерген жағдайда жаңа Карта Қатысушыға өтініш алғаннан кейін 1 (бір) ай ішінде жіберіледі. Картаны қайта дайындау және жөнелту үшін сервистік алым алынбайды.

4.1 Жалпы ережелер

 • Милялар «SHAŃYRAQ» Бағдарламасындағы есептеулердің базалық бірлігі болып табылады.
 • Милялар BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерімен Қатысушының төлеген және нақты жасаған ұшулары үшін есептеледі.
 • Дербес шотқа Миляларды есептеу үшін Қатысушы Картаны көрсету керек немесе авиабилетті немесе қызметті брондау және төлеу кезінде Дербес шотының нөмірін айту керек немесе авиабилетті немесе қызметтерді брондау кезінде Дербес шотының нөмірін BekAir - Z9 әуекомпаниясын Сайтында өзі енгізу керек. Қатысушы Дербес шот нөмірінің дұрыс жазылуына және Қатысушының профайлында және авиабилетті алу кезінде немесе төленген қызметтерді ұсыну/ресімдеу кезінде өз аты-жөнінің және тегінің жазылуына сәйкес екендігіне көз жеткізуі тиіс.
 • Ұшу немесе қызмет көрсету үшін Милялар Қатысушының Дербес шотына бір рет «SHAŃYRAQ» Бағдарламасы шеңберінде ғана жазылады.
 • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Миляларды дұрыс емес немесе алдау жолымен алған кез келген Қатысушының Дербес шотын бұғаттау немесе жою құқығын өзіне қалдырады.
 • BekAir - Z9 әуе компаниялары осы Қағидаларда көрсетілген Миляларды жинау мен есептен шығарудың қосымша тәсілдерін қарастыру құқығын өзіне қалдырады. Барлық өзгерістер туралы тиісті ақпарат Бағдарлама Сайтында, сондай-ақ Бағдарламаның басқа да Ақпарат құралдарында жарияланатын болады.

4.2 Тұрақты рейстермен ұшу кезінде Милялар жиынтығы Авиакомпании BekAir - Z9

 • BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерімен ұшу кезінде Қатысушыға Бағдарлама Сайтында жарияланған Миляларды жинаудың бекітілген кестесіне сәйкес авиабилетте көрсетілген тариф пен қызмет көрсету сыныбына байланысты ұшып шығу және ұшып келу әуежайлары арасындағы милямен нақты қашықтықтың пайызымен Милялар есептеледі.
 • Егер осы Қағидалардың 7.2.1 тарм. сәйкес Миляларға қайта есептеу кезінде ұшып шығу және ұшып келу әуежайлары арасындағы нақты арақашықтық 500 (бес жүз) Милядан аз болған жағдайда, Милялар жиынтығы үшін есептік қашықтық ретінде 500 (бес жүз) Миля қолданылады.
 • Қатысушы бірнеше авиатасымалдаушылардың Ұшу сегменттерін қамтитын бағыт бойынша ұшқан кезде (мұндай Ұшу сегменттері үшін бір билеттің немесе бірнешеуінің ресімделгеніне қарамастан), Милялар BekAir - Z9 әуе компаниялары орындаған Ұшу сегменттері үшін ғана есептеледі.
 • Эконом-класс тарифі мен бизнес-кластың қолжетімді тарифі арасындағы толық айырмашылыққа Қатысушыны төлеумен байланысты емес қызмет көрсету класын мәжбүрлі арттырумен немесе қызмет көрсету класын кез келген басқа көтерумен авиабилеттер бойынша саяхат кезінде Милялар төленген авиабилеттің сыныбы мен тарифіне сәйкес есептеледі.
 • Милялар қызмет көрсету класының Сыйақысы арттырылған авиабилеттер бойынша саяхат кезінде есептелмейді.
 • Милялар кейбір брондау сыныптарын пайдаланған жағдайда есептелмейді; салалық шегерімдері бар тарифтер (мысалы, ID, AD); қолдану шарттарында олар миляларды есептеуге қатыспайды деп ескертілетін BekAir - Z9 әуе компаниясының арнайы тарифтері; чартерлік тасымалдар; сыйақы тасымалдар; Қатысушылар басқа көтермелеу бағдарламалары шеңберінде бонустар алатын авиабилеттер мен қызметтер.

 4.3 Мәртебе және Артықшылықтар

 • Сапфир мәртебесі «SHAŃYRAQ» Бағдарламасында әуе компанияның сайтында сәтті тіркелгеннен кейін бағдарлама Қатысушысына беріледі.
 • Зүмірет мәртебесі Қатысушыларға 30000 Миля жинау нәтижесінде немесе Әуе компания бекіткен Зүмірет мәртебесіне біліктілік ережелеріне сәйкес миляларды есептеуге қатысатын тарифтер бойынша BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерінде 20 ұшу жасалғаннан кейін автоматты түрде беріледі. Қатысушының Дербес шотына Зүмірет мәртебесін алу үшін Мәртебелік Милялардың қажетті саны есептелген сәттен бастап жарамды.
 • Лағыл мәртебесі бағдарлама Қатысушысына 40 000 мәртебелік миляларды жинау нәтижесінде немесе Әуе компания бекіткен Лағыл мәртебесіне біліктілік ережелеріне сәйкес Миляларды есептеуге қатысатын тарифтер бойынша BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерінде 40 ұшу жасалғаннан кейін беріледі. Қатысушының Дербес шотына Лағыл мәртебесін алу үшін Мәртебелік Милялардың қажетті саны есептелген сәттен бастап жарамды.
 • Алмаз мәртебесі бағдарламаға Қатысушысына 60 000 мәртебелік миляларды жинау нәтижесінде немесе Әуе компания бекіткен Алмаз мәртебесіне біліктілік ережелеріне сәйкес Миляларды есептеуге қатысатын тарифтер бойынша BekAir - Z9 Әуе компаниясының тұрақты рейстерінде 60 ұшу жасалғаннан кейін беріледі. Қатысушының Дербес шотына Алмаз мәртебесін алу үшін Мәртебелік Милялардың қажетті саны есептелген сәттен бастап жарамды.
 • Мәртебелік Милялар тұрақты рейстермен, оның ішінде BekAir - Z9 әуе компанияның жоғарыдағы 7.2.3 тарм. ережелерін ескерумен Бірлесе пайдалану рейстерімен ұшқаны үшін есептеледі.
 • Мәртебені арттырғаннан кейін Қатысушы картаны жеткізу үшін тіркеу кезінде көрсеткен мекенжайды растау үшін электрондық пошта арқылы сұраныс алады. Қатысушыдан растау алғаннан кейін немесе жаңа мекен-жай көрсетілгеннен кейін 1 (бір) ай ішінде Қатысушыға «SHAŃYRAQ» бағдарламасында жаңа мәртебесі бар карта ресімделіп жіберіледі. Қатысушының Дербес шотының нөмірі сақталады.
 • Зүмірет мәртебесі берілген «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының Қатысушылары Әуе компания бектікен қосымша Артықшылықтарды алады.
 • Зүмірет мәртебесі бар Қатысушыларға арналған Артықшылықтар BekAir - Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерімен ұшу кезінде миляларды есептеуге қатысатын тарифтер бойынша, сондай-ақ сыйақы билеттері бойынша қол жетімді.
 • Зүмірет мәртебесімен көзделген Артықшылықтарды алу үшін Қатысушы мәртебесіне сәйкес келетін Қатысушы Картасының қолданыстағы нөмірін және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі тиіс.
 • Қатысушыға тиісті Зүмірет мәртебесін беру оның Дербес шотынан бұрын есептелген Милялардың қаншасы есептен шығарылғанына қарамастан, Мәртебелік Милялардың қажетті санын Дербес шотына аударған кезде жүргізіледі.

 4.4 Миляларды Дербес шотқа есептеу және ескерілмеген Миляларды қалпына келтіру

 • Миляларды автоматты түрде есептеу үшін Қатысушы брондау кезінде Агентке Дербес шот нөмірін көрсету/хабарлау және қажет болған жағдайда есептеу құқығын беретін қызметтерді ресімдеу кезінде Карта нөмірін көрсету қажет.

Милялар Қатысушының билеттегі дербес деректері Қатысушының тіркеу нысанында көрсетілген тиісті деректермен (Қатысушының ТАӘ және Дербес шотының нөмірі) сәйкес келген жағдайда жасалған ұшудан кейін 3-7 күн ішінде Қатысушылардың Дербес шотына автоматты түрде есепке алынады. Ұшу әуежайлары жолаушыларды жөнелтуді автоматтандырылған бақылау жүйелерімен жабдықталмаған бағыттары бойынша ұшулар ерекшелік болып табылады. Бұл жағдайда Бағдарлама Қатысушысы  7.4.3 тарм. сәйкес Бағдарлама Сайтындағы Жеке кабинетте ұшу туралы деректерді өз бетінше хабарлауы қажет. Бұл жағдайда Миляларды есептеу мерзімі 45 (қырық бес) күнге дейін құруы мүмкін.

 • Қатысушы өзінің Дербес шотының жай-күйін, Бағдарлама Сайтында оған есептелген Милялардың дұрыстығын және санын өз бетінше тексеруі тиіс. Дербес шотта жасалған ұшулардың біреуі бойынша ақпарат болмаған жағдайда, Қатысушы Бағдарлама Сайтындағы Жеке кабинетте арнайы нысанды пайдалана отырып, есептелмеген Миляларды қалпына келтіруді сұрай алады.
 • 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап бонустық миля есебін бастау.
 • Техникалық себептер бойынша ұшулар үшін ескерілмеген Миляларды есептеу немесе қайта қалпына келтіру үшін, Қатысушы маршрутты, жүру күнін, рейс №, билет № көрсете отырып, Бағдарлама Сайтында тиісті нысанды толтыруы қажет.
 • BekAir-Z9 әуе компаниясының рейстерінде ұшулар үшін ескерілмеген Миляларды қалпына келтіру туралы сұранымдар Миляларды есептеуге құқық беретін ұшу күнінен бастап 6 (алты) ай ішінде қарауға қабылданады. Қалпына келтірілген миляларды есептеу Әуе компания белгілеген төмендетілген коэффициент бойынша жүргізіледі.

4.5 Есептелген Милялардың әрекет ету мерзімі

 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасында есептелген барлық Милялар ұшу немесе қызмет алынған жыл бойы және келесі 2 (екі) күнтізбелік жыл жарамды.
 • Егер Қатысушы ағымдағы жыл ішінде Белсенді Қатысушы болған жағдайда, қолданылу мерзімі ағымдағы жыл ішінде аяқталатын Милялар кезекті күнтізбелік жылға ұзартылады.
 • Қолданылу мерзімі аяқталған барлық Милялар жойылады.

 4.6 Есептелген Миляларды пайдалану

 • Милялар «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының Сыйақыларын алу үшін, BekAir - Z9 әуе компаниясының рейстеріндегі Сыйақы авиабилеттерін, сондай-ақ, BekAir-Z9 әуе компаниясының рейстеріндегі қосымша қызметтерді қоса алғанда пайдаланылуы мүмкін.
 • Милялар бір Қатысушының шотынан басқа Қатысушының шотына берілмейді.
 • Сыйақылардың тізбесі осы қағидалардың мәтінінде ұсынылған талаптарға қатысты кеңейтілуі мүмкін, мұндай өзгерістер туралы ақпарат Бағдарлама Сайтында және Бағдарламаның басқа да Ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Әрбір нақты Сыйақыны ресімдеу үшін қажетті Милялар саны туралы ақпарат Бағдарлама Сайтында және Бағдарламаның басқа да Ақпарат құралдарында жарияланады.

Сыйақының болуы Сыйқақы түріне, сондай-ақ, белгіленген күнге, маусымға және орынға байланысты болуы мүмкін. BekAir - Z9 Әуе компаниясы кез келген уақытта кез келген Сыйақыны алу мүмкіндігіне кепілдік бермейді.

5.1 Жалпы ережелер

 • Дербес шотта қажетті Милялар саны болған жағдайда Қатысушы:
 • BekAir-Z9 әуе компаниясының рейсіне Сыйақы авиабилетін рәсімдеуге;
 • BekAir-Z9 әуе компаниясының рейсінде қосымша қызметтерді рәсімдеуге;
 • Бағдарлама Қағидаларында көзделген басқа Сыйақыларды ресімдеуге құқылы.

Сыйақыны ресімдеу үшін есептен шығаруға жататын Милялар саны Әуе компания белгілеген бағыттар бойынша деректердің негізінде есептеледі.

 • Бағдарламаға Қатысушылар Сыйақыларды брондауды және ресімдеуді осы Қағидалардың5 пен 8.6-тармақтарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады.
 • Нақты Сыйақы алу үшін пайдаланылатын барлық Милялар «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына Қатысушының бір Дербес шотынан есептен шығарылуы тиіс. Бір Сыйақыны бірнеше шоттардан Милялармен төлеуге рұқсат етілмейді.
 • Қатысушы Сыйақыны өзіне, сондай-ақ ол көрсеткен кез келген басқа тұлғаға ресімдей алады.
 • Ресімделген Сыйақылар басқа тұлғаға қайта ресімделмейді немесе басқа тұлғаға берілмейді және/немесе қайта берілмейді.
 • Сыйақылар материалдық құндылықтарға немесе басқа да Сыйақыларға сатылмайды, сатып алынбайды немесе айырбасталмайды. Сыйақыны осындай түрде пайдаланған жағдайда, Сыйақының күші жойылуы мүмкін, ал көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асырған Қатысушы Бағдарламадан шығарылып тасталуы мүмкін.
 • BekAir - Z9 Әуе компаниясы «SHAŃYRAQ» Бағдарламасы аясында Бағдарлама қызметтерін пайдалануға немесе Сыйақыны ресімдеуге ниет білдірген кез келген тұлғаны сәйкестендіруді талап ету және растауды ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
 • Егер Қатысушы заңды түрде әрекетке қабілетсіз немесе оның әрекет қабілеттілігі шектеулі болса, Сыйақы алуға өтініш ҚР АК 22,22-1 және 23-баптарының талаптарына сәйкес ресімделуі тиіс. Бұл жағдайда ВекАіг-Z9 Әуе компаниясы «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының шегінде қосымша құжаттарды талап ету құқығын өзіне қалдырады.
 • Сыйақы авиабилеті бойынша авиатасымалға алып жүрмейтін бала үшін BekAir - Z9 әуе компаниясының сайтында орналасқан «Жолаушыға» бөлімінің «Еріп жүрусіз балалар» бабы қолданылады. Қатысушы ертіп жүрмейтін баланы тасымалдауды ресімдеу шарттарын сақтамаған жағдайда Қатысушыға Милялар қайтарылмайды.

5.2 Рейстерге сыйақы авиабилеттері Авиакомпании BekAir - Z9

 • BekAir-Z9 әуе компаниясының тұрақты рейстерімен ұшу үшін Сыйақы билеттерін Әуе компания белгілеген ережелерге сәйкес Қатысушының шотынан тиісті Милялар санын есептен шығаруға айырбастау арқылы ресімдеуге болады. Сыйақы авиабилетті ресімдеу үшін қажетті Милялар саны Сыйақы авиабилетке қызмет көрсету бағытына, сыныбына байланысты.
 • BekAir-Z9 әуе компаниясының рейстерімен ұшу үшін Сыйақы авиабилеттері маршрут бойынша бір жаққа немесе сол және кері қарай ресімделеді.
 • Барлық Сыйақы авиабилеттер электронды түрде ресімделеді (E-ticket– электронды авиабилет). Ерекшелікті жолаушыларды жөнелтуді автоматтандырылған бақылау жүйелерімен жабдықталмаған ұшу әуежайлары құрайды.
 • Сыйақылы авиабилеті 8.1.4-тармақта белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қатысушы көрсеткен кез келген тұлғаға ресімделуі мүмкін. Бұл ретте авиабилетті алушы әрдайым Дербес шотынан Милялар есептен шығарылатын Қатысушы болады.

5.3 Сыйақы авиабилеттердің тарифтері және олардың болу шарттары

 • BekAir-Z9 әуе компаниясының рейстерімен ұшу үшін Сыйақы авиабилетін ӘУЕ КОМПАНИЯ ТАҒАЙЫНДАҒАН брондау сыныптарының бірі бойынша ресімдеуге болады
 • Сыйақы тарифі қызмет көрсетудің экономикалық сыныбында ресімделген Сыйақы авиабилет үшін Миляларды есептен шығаруды қарастырады, бұл ретте қол жетімді Сыйақылар саны бағыт пен күнге байланысты болады.
 • Тарифтер бойынша ұшу үшін Сыйақы авиабилетін ресімдеу үшін қажетті Милялар Саны Бағдарлама Сайтының Сыйақылар кестесінде келтірілген.
 • Әуе компанияларымен тағайындалған тарифтер бір сол және кері қарай Сыйақы ұшуда құрамдастырылуы мүмкін.
 • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Сыйақыларды ресімдеу бағыттары мен күндері бойынша шектеулерді қоса алғанда, Сыйақыларды брондауға шектеу қою құқығын өзіне қалдырады.

5.4 Сыйақы авиабилеттерге тапсырыс берген кезде Миляларды есептен шығару

 • Милялар Сыйақы авиабилетті брондау сәтінде Қатысушының шотынан есептен шығарылады. Миляларды шоттан есептен шығару Қатысушының Зүмірет мәртебесінің сақталуына әсер етпейді.
 • Сыйақы авиабилеті бойынша ұшудан ерікті түрде бас тартқан жағдайда, есептен шығарылған Милялар Қатысушыға қайтарыла алмайды. Сыйақы авиабилеті ресімделген күннен бастап 1 (бір) жыл жарамды. Осы мерзім ішінде айырбастау операциясын 1(бір) рет жүргізуге рұқсат етілген. Сыйақы авиабилетін айырбастау рәсімін жүзеге асыру кезінде АСБ-да жарияланған тарифтерді қолдану шарттарын басшылыққа алған жөн. Амалсыз қайтарған жағдайда мәселе жеке тәртіппен ниеттестік бағдарламасының бөліміне сұрау салу бойынша қарастырылады.

5.5 Сыйақы авиабилеттерін броньдау және ресімдеу

 • Сыйақы авиабилеттерін брондау және ресімдеу тек Қатысушының жеке кабинетінен БАҒДАРЛАМА САЙТЫ арқылы ғана мүмкін болады. Брондау Әуе компания белгілеген рейсте бос орындар мен белгіленген квота болған жағдайда жүргізіледі.
 • BekAir - Z9 Әуе компаниясы Қатысушының идентификациясын қосымша растауды сұрау құқығын өзіне қалдырады.
 • Сыйақы бойынша авиатасымалға BekAir - Z9 әуе компаниясының жолаушыларды әуемен тасымалдау ережелері мен шарттары қолданылады.
 • Әуежай таксалары мен отын алымдары Милямен төленуі мүмкін емес. Алымды Сайтта көрсетілген және өтініш берген кезде қол жетімді әдістердің бірі арқылы төлеуге болады.
 • BekAir-Z9 Әуе компаниялары Бағдарлама аясында Сыйақыларды ресімдегені үшін қосымша алымдарды алуға құқылы.
 • Сыйақы билеті бойынша ұшудан ерікті түрде бас тартқан жағдайда әуежай таксалары мен отын алымдары Қатысушыға қайтарылуы мүмкін. Сыйақы авиабилетін қайтару рәсімін жүзеге асыру кезінде АСБ-да жарияланған тарифтерді қолдану шарттарын басшылыққа алған жөн.

 5.6 Рейсті алып тастаған кезінде Сыйақы авиабилеті бойынша ұшу шарттары

 • BekAir-Z9 Әуе компаниясының рейсін тоқтатқан жағдайда жолаушылар BekAir-Z9 әуе компаниясының ең жақын қолжетімді рейсіне жіберіледі.

BekAir - Z9 әуе компаниясының рейсін тоқтатқан жағдайда Миляларды қайтару үшін Қатысушы Жеке кабинеті арқылы пайдаланылмаған Миляларды оның Бағдарлама Қатысушысының шотына қайтаруға сұраныс жасауы қажет. Сұраныста Қатысушы болған жағдайдың қысқаша сипаттамасын жазып, авиабилеттің көшірмесін және отырғызу талонының көшірмесін (егер рейске тіркеу жүргізілсе) қоса беріп, рейс жойылған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде агенттік сату және ниеттестік бөліміне сұраным жіберу қажет.

 • BekAir-Z9 әуе компаниялары барлық Бағдарламаны немесе оның бір бөлігін кез келген уақытта бұл туралы алдын ала хабардар ете отырып, сол сияқты онсыз да жою немесе өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Осы өзгерістер тиісті ақпаратты БАҒДАРЛАМА САЙТЫНДА орналастырғаннан кейін күшіне енеді. Бағдарлама жойылған жағдайда Бағдарламаға Қатысушылар жинаған барлық Милялар жойылуы мүмкін. Әуе компаниясы Бағдарламаны өзгерту немесе жою нәтижесінде туындаған кез келген шығындар немесе шығыстар үшін жауапты емес.
 • BekAir - Z9 әуе компаниялары Бағдарлама шеңберінде әрекет ете отырып, Белсенді болып табылмайтын Қатысушыларға Бағдарлама бойынша ақпараттық материалдарды жібермеу құқығын өзіне қалдырады.
 • BekAir - Z9 әуе компаниясының маршруттық желісі мен рейстер кестесі кез келген уақытта өзгеруі мүмкін. Аталған өзгерістермен Қатысушы BekAir-Z9 Әуе компаниясының Сайтында таныса алады.
 • BekAir-Z9 әуе компаниялары кез келген тарифтерді, Сыйақыларды немесе қызметтерді өзгерте және бағдарламадан шығара алады. Аталған өзгерістермен Қатысушы BekAir-Z9 әуе компаниясының сайтында таныса алады.
 • BekAir-Z9 Әуе компаниясы кез келген Қатысушыны Бағдарламадан алып тастау, Қатысушының Картасын алып қою және Қатысушы Бағдарламаның Қағидалары мен шарттарын бұзған жағдайда, оған есептелген барлық Милялардың күшін жою құқығын өзіне қалдырады. Қатысушыны алып тастау үшін оның (не оның атынан) ашық интернет-ресурстарда Миляларды, авиабилеттерді сатып алу/сату туралы хабарландырудың әуе компанияның логотипі көрсетілген, сондай-ақ көрсетілмей жариялануы негіз бола алады.
 • «SHAŃYRAQ» Бағдарламасының Қатысушылары Бағдарламаның Қағидалары мен шарттарын қатаң орындауға, сондай-ақ Бағдарламада сипатталған барлық мерзімдерді сақтауға міндетті. Қатысушы осы Бағдарламаның Қағидаларын оларға енгізілген өзгерістер мәніне мезгіл-мезгіл қарауы тиіс.
 • Егер Бағдарламаға Қатысушы осы Қағидаларда көзделген негіздер болмаған жағдайда, Милялармен немесе Сыйақылармен (сатып алу, айырбастау, біріктіру, ұрлық) операциялар жасайтын болса, онда бұл Милялар жойылады, ал Сыйақының күші тоқтатылады.
 • Сыйақыларды сататын немесе ауыстыратын тұлғалар компания шеккен шығындар мен шығыстар үшін жауапты болады және осы шығыстарды өтеуге міндетті.
 • BekAir-Z9 Әуе компаниясы «SHAŃYRAQ» Бағдарламасына Қатысушылардың шоттарына, оның ішінде шоттың уақытша тоқтатылуын, сондай-ақ әр түрлі Транзакцияларды ішінара немесе толық шектеуді қоса алғанда, тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.